sobota, Wrzesień 21, 2019
Województwo lubelskie w pigułce
Oceń tekst

Lubelszczyzna – co warto zwiedzić?

Lubelszczyzna, trzecie największe województwo w Polsce, znajduje się na południowo-wschodniej granicy kraju i składa się z kilku krain historycznych. Z ziem Małopolski należą do niego prawie w całości ziemia lubelska i ziemia łukowska, a ponadto część ziemi stężyckiej i fragment ziemi radomskiej na lewym brzegu Wisły. W jego skład wchodzi także skraj Podlasia, część ziemi chełmskiej (należała do Rusi Czerwonej) oraz część Polesia. Stolicą regionu jest Lublin, miasto to jest największym ośrodkiem turystyki krajoznawczej w tej części kraju. Znajdziemy w nim dużo budowli zabytkowych, zwłaszcza sakralnych.

Obozy koncentracyjne i parki narodowe

Wraz z nadejściem II wojny światowej, region został użyty jako lokalizacja dla kilku obozów koncentracyjnych, znanym obozem zagłady jest „Sobibor” który został przekształcony w muzeum i miejsce pamięci.

Na terenie województwa znajdują się dwa parki narodowe. Na uwagę zasługuje jeden z nielicznych na świecie trójpaństwowy rezerwat przyrody – Poleski Park Narodowy, drugim jest Roztoczański Park Narodowy. Dodatkowo można zobaczyć liczne parki krajobrazowe (17). Na Lubelszczyźnie znajduje się wiele zabytków, nie tylko przyrody, są dwie trasy podziemne. W Lublinie funkcjonuje ok. 300-metrowa Lubelska Trasa Podziemna, wiodąca przez piwnice kamienic Starego Miasta.

Regionami turystycznymi są: Roztocza, Puszczy Solskiej i Lasów Janowskich oraz Polesia Lubelskiego

Lublin – stolica lubelszczyzny

Lublin jest stolicą województwa lubelskiego. Jego położenie znajduje się w północnej części Wyżyny Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, jest największym polskim miastem po wschodniej stronie Wisły, drugim w Małopolsce oraz dziewiątym w kraju pod względem liczby ludności.

Niecodzienny, malowniczy krajobraz oraz charakterystyczna atmosfera przyciąga do siebie wielu turystów. Historyczne, niegdyś centrum polityczne, może się pochwalić pięknymi zabytkami różnych epok oraz ciekawymi zakątkami, które warte są zwiedzania.

Najważniejszymi zabytkami, które można spotkać w Lublinie są min. Zamek zbudowany w stylu gotyckim w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego. Kościół św. Trójcy, nazywany Kaplicą Zamkową, jest najcenniejszym i najciekawszym zabytkiem sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie.  Brama Krakowska wybudowana w połowie XIV wieku jako część murów obronnych Lublina.

Tagi: ,