Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

tekst jednolity uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 16.08.2011 r.