pasek poziomy seirp


Rys Historyczny

     W roku 1990 powstała grupa związana ze związkiem zawodowym emerytów i rencistów NSZZ Policji w Szczecinie oraz klubu emerytów milicyjnych, której celem było utworzenie nowej struktury organizacyjnej reprezentującej emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych. Jako pierwszą nazwa nowej organizacji grupa inicjatywna przyjęła „Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej" i w dniu 16 lipca 1990 roku na jej wniosek Sąd Wojewódzki w Szczecinie wpisał do rejestru stowarzyszeń nowo powstałą organizację. Do roku 2002 siedzibą stowarzyszenia był Szczecin, a po IV Zjeździe Delegatów Zarząd Stowarzyszenia został przeniesiony do Warszawy. W roku 2006 na V Zjeździe Delegatów podjęto i zatwierdzono decyzję o zmianie nazwy na "Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych", która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Zgodnie ze statutem stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, prowadzącą wieloplatformowe działania mające na celu przede wszystkim:

  • zrzeszanie jak największej ilości emerytów i rencistów w ramach struktur organizacyjnych,
  • poprawy warunków socjalno-bytowych i obrony praw nabytych zarówno przez funkcjonariuszy służby czynnej, emerytów i rencistów,
  • polepszenie jakości opieki zdrowia i ułatwienie dostępu do świadczeń zdrowotnych
  • udzielaniu szeroko pojętej pomocy prawnej,
  • prowadzenia działalności kulturalnej, turystycznej i szkoleniowo-rekreacyjnej dla członków Stowarzyszenia,
  • bieżące monitorowanie planowanych zmian przepisów dot. spraw emerytalnych służb mundurowych, świadczeń medycznych oraz ocena ich wpływu na obecną i przyszłą sytuację bytową.

    Obecnie Zarząd Główny Stowarzyszenia wydaje kwartalny Biuletyn Informacyjny w którym poruszane są bieżące wydarzenia społeczne, kulturalne i szkoleniowe. Zarówno na szczeblu centralnym, jak i w terenie, prowadzona jest aktywna współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności, w tym ścisła współpraca z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów.

 


 Należymy do Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

logo fssmrp logo seirp pojedyncze zzwp zg kzeir sw-1 zwiazek emerytow straz pozarna sgp-1 sg zeir skp ochrona panstwa