sobota, Wrzesień 21, 2019
Koszty prowadzenia działalności gospodarczej
Oceń tekst

Jakie są koszty prowadzenia działalności gospodarczej?

Wydatki, które wiążą się z prowadzeniem jakiejkolwiek firmy można podzielić przede wszystkim na dwie główne kategorie, a mianowicie opłaty administracyjno-skarbowe, które są przymusowe i muszą być opłacane w pewnych regularnych odstępach czasu i są zależne od formy prawnej prowadzenia danej działalności gospodarczej, oraz wszelkich bieżących kosztów na rzecz prowadzenia firmy, które wiążą się głównie z rodzajem i skalą prowadzonego biznesu.

Opłaty administracyjno – skarbowe

Na te opłaty składają się przede wszystkim podatki, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) oraz, w niektórych przypadkach wpłaty na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Są to oczywiście koszty, które znacząco obciążają przedsiębiorców, a co więcej potrafią nawet naprawdę skutecznie odstraszyć od założenia swojego biznesu. Jednak, nie warto się bać, ponieważ tematyka podatków czy składek ZUS nie jest aż tak skomplikowane jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka (zwłaszcza w wypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej), a pomocą w kwestiach rozliczeń z tych opłat służą programy komputerowe oraz biura podatkowe czy rachunkowe.Wśród podatków, które płacą przedsiębiorcy należy wymienić między innymi:
– Podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – jest to opodatkowanie naszego dochodu, przy czym dochód stanowi przychód (czyli to, co wpływa do kasy firmy w trakcie jej działalności), który pomniejsza się o koszty uzyskania tego przychodu (czyli wydatki, które poniosła dana firma na to, żeby określony przychód osiągnąć).

Można wybierać pośród czterech różnych form opodatkowania (podatek PIT, podatek CIT, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa), w zależności od formy prawnej Twojego biznesu. Przy czym każdy z nich odpowiada innemu rodzaju prowadzenia działalności.

– Podatek VAT – każdy przedsiębiorca, który ma obowiązek płacenia podatku VAT musi złożyć deklarację podatkową do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym owy obowiązek powstał. Na ten moment podstawowa stawka VAT wynosi 23%. To stawka stosowana przy sprzedaży towarów i usług na terenie kraju oraz przy WDT, czyli Wewnątrzwspólnotowej Dostawie Towarów (w przypadku braku aktywnego numeru VAT kontrahenta z obszaru Unii Europejskiej) i eksporcie towarów (w przypadku braku dokumentu celnego wywozu z terytorium Polski).

Pozostałe stawki VAT to 8%, które obejmują owoce ziarnkowe i pestkowe, chilli, paprykę słodką, czy gałkę muszkatołową oraz 5% na produkty żywnościowe, książki, znajdujące się na wszystkich możliwych nośnikach fizycznych oraz czasopisma. Istnieje również stawka w wysokości 7% – jest ona naliczana przez nabywcę towarów od rolnika ryczałtowego. Natomiast ostatnia już stawka – 0% obowiązuje przy wewnątrzwspólnotowej dostawie i eksporcie towarów.

Kolejne koszty prowadzenia działalności to stałe koszty ZUS – każda osoba, która dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności jest zobowiązana do opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi tu o koszty związane z ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowym, zdrowotnym i wypadkowym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Przy czym osoby, które dopiero rozpoczynają działalność swojej firmy przez pierwsze 24 miesiące mogą korzystać z preferencji i opłacać obniżone składki na ubezpieczenie społeczne.

Działalność gospodarcza i inne koszty na rzecz jej prowadzenia

Oprócz podatków, ZUSu i PFRONu w zależności od rodzaju działalności gospodarczej, którą masz zamiar prowadzić, należy liczyć się jeszcze z opłatą za rejestrację samochodu, jeśli dokonasz jego zakupu na potrzeby swojej firmy. Dodatkowo powinno się ponieść także opłaty za wydanie różnego rodzaju zaświadczeń i pozwoleń, np. zaświadczenie o numerze nadania numeru NIP, czy też zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, czy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednakże są to już konkretne koszty, uzależnione od tego, jaki rodzaj działalności prowadzimy lub chcemy prowadzić.

Ponadto, wśród bieżących wydatków, związanych z działalnością firmy znajdują się również takie koszty jak wszystkie opłaty, związane z prowadzeniem biura, koszty związane z zatrudnieniem pracowników oraz obsługa księgowa i sprawozdania finansowe z działalności firmy.

Tagi: ,